Produkty

ZEPATIER®

Přípravek ZEPATIER® je indikován k léčbě chronické hepatitidy C (CHC) u dospělých.

SPC ZEPATIER® k dispozici zde.
ZIP ZEPATIER® k dispozici zde.

CZ-ZEP-00121 (1.0)