Produkty

Gardasil®

Gardasil® (původně Silgard®) je rekombinantní, adsorbovaná, 4valentní vakcína proti lidskému papilomaviru (typy 6, 11, 16, 18). Přípravek je indikován k aktivní imunizaci jedinců ve věku od 9 let.

Je indikován k prevenci:

  • premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), premaligních análních lézí,
  • cervikálních karcinomů a análních karcinomů v příčinné souvislosti s jistými onkogenními typy lidského papilomaviru (HPV),
  • bradavic genitálu (condyloma acuminata) v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV.

Vakcína je připravená z vysoce čištěných, viru podobných částic (virus-like particles, VLPs) velkého kapsidového proteinu L1 HPV typu 6, 11, 16 a 18. VLPs neobsahují virovou DNA, nemohou infikovat buňky, množit se nebo způsobovat onemocnění.

Tabulka s porovnáním vakcín Gardasil® a Gardasil®9 ve smyslu pokrytí HPV asociovaných onemocnění z pohledu prevence:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je cim-ockovat-hpv-1024x604.png.

Dávkování a aplikace7

Očkovací látku je nutno aplikovat intramuskulární injekcí. Preferovaným místem aplikace je oblast deltového svalu horní paže nebo horní anterolaterální oblast stehna. Přípravek Gardasil® nesmí být aplikován intravaskulárně. Ani subkutánní, ani intradermální způsob aplikace nebyl studován. Tyto způsoby podání se nedoporučují.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ockovaci-schema-g-1024x372.png.

Úhrada

Vakcíny Gardasil®9 a Gardasil® jsou pro dívky a chlapce ve věku 13 let částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími pozorovanými nežádoucími účinky byly reakce v místě injekce (77,1 % očkovaných během 5 dnů po kterékoli očkovací návštěvě) a bolest hlavy (16,6 % očkovaných).

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné nebo středně závažné.

SPC Gardasil® k dispozici zde.
ZIP Gardasil® k dispozici zde.

Reference

7. SPC Gardasil®

CZ-GSL-00091