Produkty

Puregon®

Léčivý prostředek určen pro léčbu ženské infertility a k léčbě poruch spermatogeneze u mužů.

Puregon® je určen pro léčbu ženské infertility při těchto klinických situacích:

Anovulace (včetně syndromu polycystických ovárií, PCOS) u žen, které nereagovaly na léčbu klomifen-citrátem.

Řízená hyperstimulace ovárií k indukci vývoje mnohočetných folikulů v programech asistované reprodukce (např. in vitro fertilizace/embryo transfer (IVF/ET), tubární přenos gamet (GIFT) a intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI))

Puregon® je také určen k léčbě poruch spermatogeneze u hypogonadotropního hypogonadismu u dospělých mužů.

SPC Puregon® k dispozici zde.
ZIP Puregon® k dispozici zde.

CZ-ELO-00048 (1.0)