Produkty

PREVYMIS

Přípravek PREVYMIS je indikován k profylaxi reaktivace a rozvoje onemocnění způsobeného cytomegalovirem (CMV) u dospělých CMV séropozitivních příjemců [R+] podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT). V ČR je tento léčivý přípravek dostupný ve dvou formách, 240 mg potahované tablety (Prevymis 240mg tbl flm 28x1) a 240 mg koncentrát pro infuzní roztok (Prevymis 240mg inf cnc sol 1x12ml).

SPC PREVYMIS k dispozici zde.
ZIP PREVYMIS k dispozici zde.