Produkty

Pifeltro®

Přípravek Pifeltro® je indikován v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě dospělých infikovaných HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistenci na skupinu NNRTI.

SPC Pifeltro® k dispozici zde.
ZIP Pifeltro® k dispozici zde.