Produkty

ISENTRESS®

Přípravek ISENTRESS® (raltegravir) je indikován v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV 1).

SPC ISENTRESS® 400 mg k dispozici zde.
ZIP ISENTRESS® 400 mg k dispozici zde.

SPC ISENTRESS® 600 mg k dispozici zde.
ZIP ISENTRESS® 600 mg k dispozici zde.

CZ-MFA-00019 (1.0)