Produkty

Januvia® / Janumet®

Přípravek Januvia® (sitagliptin) je indikován ke zlepšení kontroly glykemie u dospělých pacientů s diabetem mellitem 2. typu. / Přípravek Janumet® (sitagliptin & metformin) je indikován dospělým pacientům s diabetem mellitem typu 2.

ODDÁLENÍ INZULINOTERAPIE – STUDIE TECOS

Januvia® oddaluje nástup inzulinoterapie ve srovnání s placebem3

*Pacienti bez inzulinoterapie při vstupu do studie Nasazení inzulinu ITT HR 0,70 (95% CI 0,63; 0,79) p < 0.001 a Rameno „Placebo“ pacienti léčeni v monoterapii nebo v kombinaci: metformin / SU / thiazolidindion

ODDÁLENÍ INZULINOTERAPIE — RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA

Januvia® oddaluje nástup inzulinoterapie ve srovnání se sulfonylureou4

Retrospektivní analýza dat z klinické praxe ve Spojených státech amerických. Populace pacientů ve studii zahrnovala i pacienty nad 65 let.

STUDIE TECOS — CÍL

KV bezpečnost přípravku Januvia® byla zkoumána ve studii tecos na téměř 15.000 pacientech!3

STUDIE TECOS — VÝSLEDKY

JANUVIA® — výskyt příhod v rámci složeného primárního cílového ukazatele srovnatelný s placebem3

ÚROVEŇ GLOMERULÁRNÍ FILTRACE

Jaká je obvyklá úroveň glomerulární filtrace?

PŘEHLED PACIENTŮ S RENÁLNÍM POŽKOZENÍM

Pouze 9 % pacientů s DM 2. typu má egfr nižší než 45 ml/min/1,73 m2

Na základě US NHANES databáze 1999-2012 Data (N=2,915), pacienti s reální insuficienci představují odhalovaný podíl pacientů s DM 2. typu a. Přehled pacientů s nějakou mírou renálního poškození. Pouze u 9 % pacientů s DM 2. typu nelze Januvii podat.

ZHORŠENÍ RENÁLNÍCH FUNKCÍ

V průběhu let nedochází u pacientů s dm 2. typu k výraznému zhoršení renální funkcí2

Retrospektivní kohortní studie u 57.946 dospělý diabetiků 2. typu registrovaných v UK-based Health Improvement Network primary case databázi2Retrospektivní kohortní studie u 57.946 dospělý diabetiků 2. typu registrovaných v UK-based Health Improvement Network primary case databázi2

Pacientka Marie

Januvia® — vhodná volba pro pacienty ve vyšším věku

Pacient Josef

Januvia® — vhodná volba pro pacienty ve vyšším věku

Souhrn výhod lp

Januvia® pro celou řadu výhod má své místo
v terapii dm 2. typu

Reference

1Bailey RA et al. BMC Research Notes. 2014;7:415.

2Cea Soriano L et al. Cardiovasc Diabetol. 2015;14:38.

3Green JB, Bethel MA, Armstrong PW et al.: Effect of sitagliptin on cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373(3):232–242.

4lnzucchi SE et al. Progression to insulin therapy among patients with type 2 diabetes treated with sitagliptin or sulphonylurea plus metformin dual therapy. Diabetes Obes Metab. 2015;17(10):956–964.

5Frias JP, Zimmer Z, Lam RL et al.: Double-blind, randomized clinical trial assessing the efficacy and safety of early initiation of sitagliptin during metformin up-titration in treatment of patients with type 2 diabetes: the CompoSIT-M Study. Diabetes Obes Metab. 2019 Jan 4. doi: 10.1111/ dom.13626.

6Nauck MA, Meininger G, Sheng D et al.: For the Sitagliptin Study 024 Group. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, sitagliptin, compared with the sulfonylurea, glipizide, in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin alone: a randomized, double-blind, noninferiority trial. Diabetes Obes Metab. 2007;9(2):194–205.

7Eurich, DT et al.: Comparative safety and effectivness of sitagliptin in patients with type 2 diabetes: retrospctive population based cohort study.
BMJ, 2013 Apr 25; 346: f2267.

8SPC Januvia, 28.5.2020.

Praktické informace

Ceník

SÚKL kódNázev produktuBaleníNejvyšší možná cena v lékárně při výdeji na receptMaximální úhrada zdravotní pojišťovnyMaximální doplatek v Kč
500551Janumet 50 Mg/1000 MgPor Tbl Flm 196 X 50 Mg/1 000 Mg2 617,632 417,63200
500550Janumet 50 Mg/850 MgPor Tbl Flm 196 X 50 Mg/850 Mg2 575,272 375,27200
500140Janumet 50 Mg/1000 MgPor Tbl Flm 56 X 50 Mg/1 000 Mg790,74690,74100
500133Janumet 50 Mg/850 MgPor Tbl Flm 56 X 50 Mg/850 Mg778,64678,64100
28740Januvia 100 MgPor Tbl Flm 28 X 100 Mg710,09610,09100
28743Januvia 100 MgPor Tbl Film 98 X 10 Mg2 335,332 135,33200
222854Steglatro 5 MgPor Tbl Flm 28 X 5 Mg1 118,131 094,4923,64
223065Steglatro 5 MgPor Tbl Flm 98 X 5 Mg3 830,733 830,730
222887Segluromet 2,5 Mg/1000 MgPor Tbl Flm 56 X 2,5 Mg/1000 Mg1 078,941 028,9450
223016Segluromet 2,5 Mg/1000 MgPor Tbl Flm 196 X 2,5 Mg/1000 Mg3 601,313 601,310

SPC & ZIP

SPC Januvia® k dispozici zde.
ZIP Januvia® k dispozici zde.

SPC Janumet® k dispozici zde.
ZIP Janumet® k dispozici zde.

CZ-DIA-00135 (2.0)