Produkty

Delstrigo®

Přípravek Delstrigo® je indikován k léčbě dospělých infikovaných HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistenci na léčiva ze třídy nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI), lamivudinu nebo tenofoviru.

SPC Delstrigo® k dispozici zde.
ZIP Delstrigo® k dispozici zde.

CZ-MFA-00019 (1.0)