Terapeutické oblasti

HCV

ZEPATIER®

Přípravek ZEPATIER® je indikován k léčbě chronické hepatitidy C (CHC) u dospělých.