Terapeutické oblasti

MSD antibiotika

Zerbaxa®

Přípravek Zerbaxa® (ceftolozan, tazobactam) je indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých a pediatrických pacientů: komplikované intraabdominální infekce; akutní pyelonefritida; komplikované infekce močových cest. Přípravek Zerbaxa® je také indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých pacientů (18 let nebo starších): nozokomiální pneumonie (HAP), včetně ventilátorové pneumonie (VAP). Je nutné věnovat pozornost oficiálním pokynům týkajícím se vhodného použití antibakteriálních látek.

Recarbrio®

Léčivý přípravek Recarbrio® (imipenem, cilastatin, relebactam) je indikován k léčbě nozokomiální pneumonie (HAP) u dospělých, včetně ventilátorové pneumonie (VAP), léčbě bakteriemie u dospělých, která se vyskytuje ve spojení s HAP nebo VAP nebo u nichž existuje podezření na souvislost s ní a k léčbě infekcí vyvolaných aerobními gramnegativními organismy u dospělých s omezenými terapeutickými možnostmi.

CZ-TIX-00041 (1.0)