icon

Anesteziologie

Připravujeme
icon

Antibiotika

Připravujeme
icon

Antivirotika

Připravujeme
icon

Diabetologie

Připravujeme
icon

HCV

Připravujeme
icon

HIV

Připravujeme
icon

Kardiologie

Připravujeme
icon

Imunologie

Připravujeme
icon

COVID-19

Připravujeme
icon

Všechny oblasti

MSD přípravky

Zajímají vás informace o našich léčivých přípravcích?

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r

Léčivý přípravek Recarbrio® (imipenem, cilastatin, relebactam) je indikován k léčbě nozokomiální pneumonie (HAP) u dospělých, včetně ventilátorové pneumonie (VAP), léčbě bakteriemie u dospělých, která se vyskytuje ve spojení s HAP nebo VAP nebo u nichž existuje podezření na souvislost s ní a k léčbě infekcí vyvolaných aerobními gramnegativními organismy u dospělých s omezenými terapeutickými možnostmi.

s
t
u
v
w
x
y
z

Přípravek Zerbaxa® (ceftolozan, tazobactam) je indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých a pediatrických pacientů: komplikované intraabdominální infekce; akutní pyelonefritida; komplikované infekce močových cest. Přípravek Zerbaxa® je také indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých pacientů (18 let nebo starších): nozokomiální pneumonie (HAP), včetně ventilátorové pneumonie (VAP). Je nutné věnovat pozornost oficiálním pokynům týkajícím se vhodného použití antibakteriálních látek.

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti.
Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.: +420 277 050 000
Email: dpoc_czechslovak@merck.com
Web: www.msd.cz

CZ-NON-00144 (2.0)

icon icon