Diabetologie

8
březen
2021 icon-calendar
17:00 icon-clock

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Žena a diabetes

Podívejte se na záznam online semináře, jehož tématem jsou hlavní etapy života ženy diabetičky – nejčastější a nejdůležitější gynekologické výzvy.

Účast na semináři přijali čelní odborníci MUDr. Hana Kosová, PhD. (Gynekologická ambulance Praha) a doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol). Seminářem Vás provede MUDr. Marcela Szabó. Pro zhlédnutí celého záznamu využijte okno níže, nebo v programu umístěném pod oknem klikněte přímo na část, která Vás zajímá.

0:00 Úvod
2:20 MUDr. Hana Kosová: Časná dospělost a střední věk diabetičky 2. typu z pohledu gynekologa
13:55 doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.: Těhotenství a klimakterium diabetičky 2. typu z pohledu gynekologa
24:25 MUDr. Hana Kosová: Časná dospělost a střední věk diabetičky 2. typu z pohledu gynekologa
37:50 doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.: Těhotenství a klimakterium diabetičky 2. typu z pohledu gynekologa
1:04:50 Diskuse moderovaná MUDr. Marcelou Szabó
ZIP Januvia k dispozici zde.
CZ-DIA-00240 (1.0)
Datum vypracování: 05/2021