Revmatologie

3
prosinec
2020 icon-calendar
18:00 - 19:30 icon-clock

ZÁZNAM WEBCASTU: Aktuální otázky v revmatologii II.

V záznamu online semináře se jako první představí prof. MUDr. Ladislav Šenolt, PhD., který odprezentoval přednášku na téma Perzistence k léčbě v kontextu EULAR definice obtížně léčitelného pacienta s revmatoidní artritidou.

Následuje přednáška MUDr. Vandy Mlynárikové zabývající se Setrváním pacientů s ankylozující spondylitidou na léčbě golimumabem.

Na závěr MUDr. Martin Žlnay, PhD. pohovoří o Akutní uveitidě z pohledu revmatologa.

Celým programem nás provedla doc. MUDr. Želmíra Macejová, MPH, mim. prof., která byla rovněž odborným garantem této edukační aktivity.

CZ-GOL-00159 (1.0)