HCV

HIV

9
listopad
2021 icon-calendar
17:30 icon-clock

Záznam webináře: Virologie v ordinaci praktického lékaře

Zveme vás ke zhlédnutí záznamu webináře, který se věnuje problematice HCV, HIV a Covid-19 v ordinaci praktického lékaře.

V první části webináře představí prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. (Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha) téma aktivní vyhledávání pacientů s HCV infekcí. V druhé části shrne své zkušenosti s léčbou pacientů s infekcí HIV v éře Covidu-19 MUDr. David Jilich (HIV centrum FN Na Bulovce). Ve třetí části se MUDr. Pavel Dlouhý (Společnost infekčního lékařství ČLS JEP) věnuje managementu onemocnění Covid-19.

Program:

0:00 Úvodní slovo
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Přednosta interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha

4:40 Aktivní vyhledávání HCV infekce
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

28:55 Infekce HIV v éře Covid-19
MUDr. David Jilich
Vedoucí HIV centra, Fakultní nemocnice Na Bulovce

59:08 Covid-19 aktuálně – diagnostika a léčba
MUDr. Pavel Dlouhý
Předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

1:19:13 Panelová diskuse
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
MUDr. David Jilich
MUDr. Pavel Dlouhý

2:09:00 Závěrečné slovo
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Přednosta interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha

CZ-NON-00338
Datum vypracování: 12/2021

Zkrácená informace o LP ZEPATIER® k dispozici zde.