icon

Anesteziologie

Připravujeme
icon

Antibiotika

Připravujeme
icon

Antivirotika

Připravujeme
icon

Diabetologie

Připravujeme
icon

HCV

Připravujeme
icon

HIV

Připravujeme
icon

Kardiologie

Připravujeme
icon

Imunologie

Připravujeme
icon

COVID-19

Připravujeme
icon

Všechny oblasti

Dokumenty ke stažení

vyhledávejte dle produktu

a
b

Přípravek Bridion® (sugammadex) je indikován ke zrušení neuromuskulární blokády navozené rokuroniem nebo vekuroniem u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku 2-17 let je sugammadex doporučen pouze pro běžné zrušení blokády vyvolané rokuroniem.

c
d
e

Esmeron® (rocuronii bromidum) je indikován u dospělých a pediatrických pacientů (od donošených novorozenců až po dospívající [0 až < 18 let]) jako pomocný lék při celkové anestezii k usnadnění tracheální intubace v průběhu rutinní indukce a k relaxaci kosterního svalstva během operace. U dospělých se Esmeron® také používá k usnadnění tracheální intubace v průběhu rychlé indukce a na jednotce intenzivní péče (JIP) k usnadnění intubace a umělé plicní ventilace.

f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti.
Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.: +420 277 050 000
Email: dpoc_czechslovak@merck.com
Web: www.msd.cz

CZ-NON-00144 (2.0)

icon icon