Antibiotika

2.1.2023

Výsledky laboratorního testování přípravků s protipseudomonádovým účinkem u klinických izolátů Pseudomonas aeruginosa ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

V prosinci MUDr. Václava Adámková, Ph.D. napsala článek o výsledcích testování citlivosti kmenů P. aeruginosa.

Laboratoře Klinické mikrobiologie a ATB centra Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) vyšetřují biologický materiál od pacientů z VFN a z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Testování citlivosti na antibiotika se provádí jak u izolátů z klinicky validních materiálů, tak ze skríningových vzorků, aby bylo možné včas reagovat na případné zvýšené výskyty multirezistentních bakterií.

Článek si můžete přečíst zde.

ZIP Zerbaxa®1 g/0,5 g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok zde.

ZIP Recarbrio® 500 mg/500 mg/250 mg prášek pro infuzní roztok zde.

12/2022, CZ-ZER-00034